Publicaties

Kienstra, M. (2016). Tekst en beeld, taal én cultuur. In: MeerTaal, jaargang 3, 2, p. 16-19.

Kienstra, M. (2013). Taalvaardigheid in beeld. In: Tijdschrift Taal, jaargang 4, 6, p. 51-59.

Kienstra, M. (2005). Handvatten voor woordenschatonderwijs aan instromers. In: Taal Lezen Primair, 15, p. 20-21.

Kienstra, M. & Westerbeek, K. (2005). Kan KEA de verwachtingen waarmaken? In: Tijdschrift voor onderwijs en opvoeding. Themanummer taalonderwijs (g)een vak apart, jaargang 64, 3/4, p. 19-21.

Kienstra, M. (2004a). Woordenschat in de praktijk. In: Jeugd in School en Wereld, jaargang 89, 3, p. 14-17.

Kienstra, M. (2004b). Woordenschatonderwijs op de weegschaal. In: Nieuwsbrief Taal voor Opleiders en begeleiders, jaargang 2, 2, p. 12-14.

Kienstra, M. (2004c). Woordenschatverwerving in interactief taalonderwijs. Actief woorden leren in groep 1-4 van de basisschool. In: Aarts, R., Broeder, P. & Maljers, A. (red.): Jong geleerd is oud gedaan. Talen leren in het basisonderwijs. Alkmaar: Europees Platform voor het Nederlandse Onderwijs, p. 241-246.

Kienstra, M. (2003a). Werken aan je eigen woordenschat. Actief woorden leren in groep 1-4 van de basisschool. In: Taal Lezen Primair, 11, p. 16-17.

Kienstra, M. (2003b). Plaats maken voor woorden. In: De wereld van het jonge kind, jaargang 30, 10, p. 345-346.

Kienstra, M. (2002). Woorden leren tijdens ontdekactiviteiten. In: Taal Lezen Primair, 6, p. 6-7.

Kienstra, M. & Baljon, V. (2001). Kinderen aan het woord. In: De wereld van het jonge kind, september, p. 27-30.

Blauw, A. de, Damhuis, R., Droop, M., Kienstra, M., & Verhoeven, L., (2000). Interactief taalonderwijs voor jonge kinderen. In: Onderzoek ontmoet onderwijs. Toegepaste taalwetenschap in artikelen 64, jaargang 2000, 2, p. 37-48.

Kienstra, M. (2000a). Woorden leren met prentenboeken. In: Taal Lezen Primair, 1, p. 6-7.

Kienstra, M. (2000b). Even voorstellen: Woordenmonster. In: Nieuwsbrief Expertisecentrum Nederlands, jaargang 3, juni 2000, p. 9-12.

Blauw, A. de & Kienstra, M. (1999). Wat zit er vast aan een narcis? Diepe woordkennis in de onderbouw. In: Nieuwsbrief Expertisecentrum Nederlands, jaargang 2, 5, p. 7-8.

Boers, M., Kienstra, M. & Padmos, M.J. (1992). Taalplan Kleuters. Gestructureerd werken aan woordenschatontwikkeling. In: Tijdschrift onderwijs, arbeid en cultuur etnische groepen, jaargang 13, 2, p. 52-55.

Kienstra, M. (1989). Tweede taalverwerving in de peuterspeelzaal. In: M.A.M. Kienstra (red.): Onderwijs aan anderstaligen. WAP-publicatie 1. Dordrecht: Foris, p. 52-61.

Handboeken, educatieve materialen, onderzoeksrapporten en brochures

Kienstra, M. (2013). Taalvaardigheid in beeld. Een onderzoek naar observatie-instrumenten en portfolio’s in het PO. Enschede: SLO. Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling.

Oosterloo, A., Kienstra, M. & Paus, H. (2013). Ik ga naar het vo en neem mee. Een onderzoek naar de overdracht van informatie over taalvaardigheid van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs. Enschede: SLO. Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling.

ABC Onderwijsadviseurs, SLO & U.v.A. (2010). Indicatoren voor de VVE (eindred./co-auteur).

Kienstra, M. (2008). Taalkansen in overvloed! Taalontwikkelingskansen in de peuterspeelzaal. Enschede: SLO. Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling.

Kienstra, M. (2006). Tussenevaluatie VVE Capelle aan den IJssel 2004-2005. Rotterdam: CED-Groep.

Kienstra, M. & Lacor, E. (2006). Toetsresultaten KEA-II. Rotterdam: CED-Groep.

Kienstra, M. (2005). Historische analyse Het Baken. Rotterdam: CED-Groep.

Roeleveld, J., Veen, A., Doeleman, R. & Kienstra, M. (2005). Evaluatie van de voorschool in Rotterdam. Stand van zaken per schooljaar 2003/2004. Amsterdam: SCO/Kohnstamm Instituut, Universiteit van Amsterdam. Rotterdam: CED-Groep.

Rolak, M. & Kienstra, M. (2004a). Zelfevaluatieprofiel Kwaliteitszorg. De Sluis. Rotterdam: CED-Groep.

Rolak, M. & Kienstra, M. (2004b). Zelfevaluatieprofiel Kwaliteitszorg. Schravenlant. Rotterdam: CED-Groep.

Kienstra, M. (2003). Woordenschatontwikkeling. Werkwijzen voor groep 1-4 van de basisschool. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Förrer, M., Kienstra, M., Valstar, S. & Zielhorst, A. (2001). Werken met kleine groepen binnen de grote groep. Klassenmanagement en interactief taalonderwijs in groep 1 tot en met 4. Bouwsteen interactief taalonderwijs nr. 6. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Förrer, M., Damhuis, R., Tomesen, M., Blauw, A. de, Kleef, M. van & Kienstra, M. (2000). Coöperatief leren binnen interactief taalonderwijs. Samen taal leren in groep 1 tot en met 4. Bouwsteen interactief taalonderwijs nr. 2. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Kienstra, M. (2000a). Woordenschatuitbreiding in interactief taalonderwijs. In: Biemond, H. en Paus, H. (red.): Bronnenboek interactief taalonderwijs. Curriculumonderdelen voor de Pabo. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Kienstra, M. (2000b). Woordenschatuitbreiding met prentenboeken en voorleesverhalen. In: Biemond, H. & Paus, H. (red.): Bronnenboek interactief taalonderwijs. Curriculumonderdelen voor de Pabo. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Kienstra, M. (eindred.) & Verhoeven, L. (1998). Schatkist Instap. Verhalen en activiteiten bij Taalplan Kleuters en Schatkist Instap. Tilburg: Zwijsen.

Maat, P. de, Kienstra, M., Cohen de Lara, H. & Stassen, P. (1997) Met zoveel woorden. Woorden leren in groep 3 en 4. Rotterdam: Stichting Partners. Training & Innovatie.

Kan, E. van & Kienstra, M. (1996). Software Taalplan Kleuters. NIB software.

Boers, M. & Kleef, M. van (1994). Laat wat van je horen. Nederlandse taal voor kleuters in meertalige groepen. Rotterdam: Het Projectbureau (herziening door M. Kienstra).

Kleef, M. van (1994). Knoop het in je oren. Nederlandse taal voor kleuters in meertalige groepen. Rotterdam: Het Projectbureau (herziening door M. Kienstra).

Bergsma, A. & Kienstra, M. (1993). Resultaten gebruikersonderzoek Knoop het in je oren en Laat wat van je horen. Rotterdam: Het Projectbureau.

Boers, M., Kienstra, M. & Padmos, M.J. (1993). Taalplan Kleuters. Rotterdam: Projectbureau O.V.B.

Damhuis, R., Glopper, K. de, Boers, M. & Kienstra, M. (1992). Woordenlijst voor 4 tot 6-jarigen. Een streeflijst voor kleuters. Rotterdam: Projectbureau OVB.