Taal & Cultuur

Onderzoek laat zien dat voor ontwikkeling van de zogenaamde 21e-eeuwse vaardigheden cultuureducatie een prominentere plaats in het curriculum moet krijgen. Duidelijk is dat er ook een belangrijke taak ligt voor het taalonderwijs.

aap-notebook-mies (Jongens van de tekeningen, 2015)

Taalmij wil bijdragen aan versterking van de samenhang tussen  taalonderwijs en cultuureducatie in het PO. In 2015 is in samenwerking met de Christelijke Hogeschool Ede een pilotonderzoek gedaan om wensen en behoeften van basisscholen voor onderwijs en evaluatie op het gebied van cultuur, media en taal in beeld te brengen (Kienstra, 2016). De belangrijkste bevindingen van dat project waren dat de betrokken scholen vonden dat ze te weinig aandacht besteedden aan creativiteit en reflectie en dat ze hiervoor onvoldoende didactische handvatten tot hun beschikking hadden.

Illustratie: Jongens van de tekeningen, 2015

 

Workshop tijdens Conferentie Taalonderwijs 5.0

Verslag Conferentie Taalonderwijs 5.0 op 5-3-2015

P1000398  P1000397

Partners

logo CHE jpeg klein   mediawijzer.net

mediamuchopng