Taal & Cultuur

Verschillende onderzoekers pleiten voor een herpositionering van het kunstonderwijs, niet alleen gebaseerd op instrumentele argumenten als het belang van de zogenaamde 21e-eeuwse vaardigheden, maar ook vanwege inhoudelijke argumenten. Door een bredere meer interdisciplinaire benadering van het kunstonderwijs zou schoolse kennis beter aansluiten bij de wereld buiten school (Heijnen & Bremmer, 2019; Heijnen, 2015). Duidelijk is dat er ook een belangrijke taak ligt voor het taalonderwijs bij deze interdisciplinaire benadering van het kunstonderwijs.

aap-notebook-mies (Jongens van de tekeningen, 2015)

Taalmij wil bijdragen aan versterking van de samenhang tussen  taalonderwijs en cultuureducatie in het PO. In 2015 is in samenwerking met de Christelijke Hogeschool Ede een pilotonderzoek gedaan om wensen en behoeften van basisscholen voor onderwijs en evaluatie op het gebied van cultuur, media en taal in beeld te brengen (Kienstra, 2016). De belangrijkste bevindingen van dat project waren dat de betrokken scholen vonden dat ze te weinig aandacht besteedden aan creativiteit en reflectie en dat ze hiervoor onvoldoende didactische handvatten tot hun beschikking hadden.

Heijnen, E. & Bremmer, M. (2019). ArtsSciences als aanjager van curriculumvernieuwing. In: Cultuur + Educatie. ArtsSciences als vakoverstijgend leergebied, jaargang 18, 51, p. 6-16.

Heijnen, E. (2015). Remixing the art curriculum. How contemporary visual practices inspire authentic art education. Dissertation Radboud University Nijmegen.

Kienstra, M. (2016). Tekst en beeld, taal én cultuur. In: MeerTaal, jaargang 3, 2, p. 16-19.

Illustratie: Jongens van de tekeningen, 2015

Workshop tijdens Conferentie Taalonderwijs 5.0

Verslag Conferentie Taalonderwijs 5.0 op 5-3-2015

P1000398  P1000397

Partners

logo CHE jpeg klein   mediawijzer.net

mediamuchopng