Over Taalmij

 

De wereld van morgen gaat anders om met kennis, vraagt om nieuwe vaardigheden en kent andere verhoudingen tussen school, leerlingen, ouders en leerkrachten. Taalmij durft met een frisse blik naar het onderwijs te kijken. We zien de school als een plaats waar ontwikkeling plaatsvindt, wanneer kennis, kunst en kunde elkaar versterken. Het onderwijs vraagt om creatieve denkers en doeners die nieuwe media en slimme strategie├źn inzetten.

Taalmij is een bedrijf van Marijke Kienstra, een taalkundige met meer dan twintig jaar ervaring in het taalonderwijs. Door haar multidisciplinaire achtergrond – Marijke Kienstra studeerde Algemene Taalwetenschap, Orthopedagogiek en Beeldende Kunst – kan ze onderwijsvraagstukken van meerdere kanten bekijken, verbanden leggen en vernieuwende oplossingen bedenken. Onderzoek en verbeelding zijn daarbij de rode draad.

Marijke Kienstra is auteur/eindredacteur van verschillende toonaangevende educatieve materialen voor het taalonderwijs, waaronder Schatkist Instap. Ze was projectleider woordenschat bij het Expertisecentrum Nederlands, waar ze mede aan de wieg stond van de visie op interactief taalonderwijs en innovatieve werkwijzen voor het woordenschatonderwijs ontwikkelde (Kienstra, 2003). Bij CED-Groep in Rotterdam en ABC Onderwijsadviseurs in Amsterdam werkte ze mee aan stedelijk evaluatieonderzoek van de voor- en vroegschoolse educatie en het basisonderwijs (Kijkwijzer en Taal, Kleinschalig Experiment Achterstandsbestrijding (KEA)). Als taalspecialist begeleidde ze vele Amsterdamse basisscholen bij ontwikkeling en uitvoering van taalbeleid.

Sinds 2011 werkt Marijke Kienstra als zelfstandig ondernemer onder de naam Taalmij. Taalmij werkt in opdracht voor overheid en bedrijfsleven. Vanuit de ambitie om de integratie van taalonderwijs en cultuureducatie op de basisschool en Pabo te bevorderen, initieert ze eigen projecten. Taalmij is partner van Mediawijzer.net.

Kijk hier voor opdrachtgevers.

Kijk hier voor publicaties.

Geef een reactie