Advies

P10003141-300x285

Woordenschatontwikkeling

Scholen die krachtig taalonderwijs geven, creëren contexten die de woordenschatontwikkeling stimuleren. Ik laat u graag ervaren hoe u dat op een inspirerende en effectieve manier kunt aanpakken. Als woordenschatspecialist kan ik daarbij putten uit brede en diepgaande theoretische en praktische kennis. Bij het Expertisecentrum Nederlands gaf ik leiding aan een landelijk projectteam woordenschat gericht op ontwikkeling van vernieuwende en effectieve werkvormen voor het taalonderwijs. Inmiddels heb ik al vele teams mogen ondersteunen bij het optimaliseren van hun onderwijs gericht op de  woordenschatontwikkeling van de leerlingen.

Consulten op locatie. Graag stem ik mijn aanbod af op uw behoeften en wensen. Een goede intake vormt altijd het begin van een professionaliseringstraject. Voor overleg en meer informatie stuur een e-mail of bel even.

 

Populair

Workshop woordenschat hele team

Tijdens deze workshop frist u uw kennis over woordenschatontwikkeling op en krijgt u de gelegenheid om op een andere manier naar het taalonderwijs op school te kijken. Deze teambijeenkomst levert actiepunten op voor de school.

De voorleescyclus

Twee workshops met klassenconsultaties gericht op uitbreiding van woordkennis en ontwikkeling van (beginnende) geletterdheid met gebruik van prentenboeken in de onder- en middenbouw van de basisschool. Met praktische handvatten voor verschillende activiteiten rond prentenboeken.

Dit zeggen de scholen over onze woordenschattrajecten:

Op 9 november heeft Marijke een workshop bij ons op SBO C. Hummelingschool verzorgd. Binnen ons taalonderwijs hadden wij nog een verankering nodig voor de woordenschat. Marijke heeft ons meegenomen van de wetenschappelijke kant van woordenschat naar woordenschat in de praktijk binnen thematisch onderwijs. Hiermee heeft ze samen met ons een basis gelegd om de woordenschat binnen het thematisch onderwijs verder uit te kunnen bouwen. Wij zijn om… prentenboeken inzetten en starten met het aanbieden van de woorden aan de groep in plaats van eerst vragen naar de woordenschat van de kinderen over het onderwerp. (Annette Pronk, directeur SBO C. Hummelingschool)

Marijke heeft mij gecoacht bij het verbeteren van het woordenschatonderwijs op onze school. Ik heb Marijke ervaren als een deskundige, inspirerende en betrokken adviseur. Het coachingstraject was heel afwisselend met interessante opdrachten en een goede afwisseling van theorie en praktijk. Marijke sloot precies aan bij onze onderwijsvraag en gaf heldere en creatieve adviezen waar wij op school direct mee aan de slag kunnen, met name in de onderbouw. Het werken met prentenboeken en met name de voorleescyclus is een schot in de roos geweest. Aankomend schooljaar gaan wij hier in de onderbouw allemaal mee aan de slag. Het uitzoeken van de juiste prentenboeken, het werken met de flaps en bijbehorende pictogrammen; een prachtige manier om met goed woordenschatonderwijs bezig te zijn! (Angela Boer, taalcoördinator Het Kompas)

Geef een reactie